Prof. dr. Peter Paul van Benthem

Spiegelgroeplid

Hoogleraar en KNO-arts LUMC | Voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie Federatie Medisch Specialisten

Peter Paul G. van Benthem

Peter Paul van Benthem is hoogleraar, KNO-arts en hoofd van de afdeling KNO in het LUMC. Hij studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deels aan de Yale University, University of Cambridge en de Université de Grenoble. Vervolgens specialiseerde hij zich in de KNO-heelkunde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht in de periode 1987-1992. In de afgelopen jaren bekleedde hij diverse bestuurlijke en wetenschappelijke functies. Zo was hij voorzitter van de medische staf van Gelre Ziekenhuizen, maar ook van het comité dat de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen op strategisch niveau adviseert alsmede opleider voor de KNO-opleiding. Daarnaast was hij lid van het bestuur van de KNO-vereniging en voorzitter van de werkgroep en implementatiecommissie ‘de KNO-wetenschapsagenda’. Binnen de Federatie Medisch Specialisten is hij bestuurslid en voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie, waarbij hij onder andere verantwoordelijk is voor de Commissie Zorgevaluatie.  Momenteel is hij o.a. lid van de programmacommissie “Kwaliteit van Zorg” van ZonMw. Zijn wetenschappelijk werk is geconcentreerd rondom patiënten die lijden aan de ziekte van Ménière. Hij verricht(te) zowel biomedisch, toegepast als uitkomstonderzoek.