Drs. Nicole van Eldik

Plv stuurgroeplid

Kinderarts sociale pediatrie | Programmamanager eHealth MUMC+

Nicole van Eldik

Nicole van Eldik (geboren 1982) studeerde gezondheidswetenschappen en daarna geneeskunde in Maastricht. Zij heeft haar opleiding tot kinderarts voltooid in het MUMC+ en heeft daarna een fellowship sociale pediatrie gedaan binnen de kinderrevalidatie, de specialistische GGZ, een slaapcentrum en het academisch ziekenhuis. Nadien ging zij werken als kinderarts in de s-GGZ waar zij met name kinderen ziet met eetstoornissen, SOLK en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast werkt zij al programmamanager eHealth in het MUMC+ om de strategie voor digitale vorm te geven en ondertussen te blijven innoveren. Projecten die daarbij horen zijn onder andere het patientenportaal, digitalisatie van het zorgcontact, zorgpadondersteuning, digitale vragenlijsten en nieuw te ontwikkelen tools zoals bijvoorbeeld e-coaches. Per 1 maart 2021 zal zij in de stuurgroep plaatsnemen ter vervanging van Vivian Hoogland.