Prof. dr. Marlies Schijven

Programmaleider,  Stuurgroeplid

Professor Simulation, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare | Chirurg

Marlies Schijven

Professor Marlies Schijven (geboren 1969) is gezondheidswetenschapper, chirurg en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geneeskunde. Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en vervolgens aan de Universiteit Maastricht, waar zij de doctoraal examens van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde beiden cum laude behaalde. Zij startte haar opleiding tot chirurg in 1998, en promoveerde tijdens haar assistententijd op het onderwerp Virtual Reality in de laparoscopische chirurgie. Sinds 2006 is Marlies werkzaam als chirurg. Sinds 2009 is zij aangesteld als staflid chirurgie in het Amsterdam UMC locatie AMC, met aandachtsgebied benigne upper-GI.. Zij is hier chirurg, Principal Educator, Prinicpal Investigator en begeleidt diverse promovendi. Voor het elektronische patiëntendossier van het AMC-VUmc is zij benoemd als eigenaar e-health. In 2015 werd Marlies benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leeropdracht betreft het veld van Mobile Healthcare, Simulation en Serious Gaming. Marlies is tevens aangesteld als CMIO bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.