Dr. Lies van Gennip

Spiegelgroeplid

Directeur Nictiz - Nationaal ICT Instituut in de Zorg

Lies van Gennip

Dr. E.M.S.J. (Lies) van Gennip is als Bioloog in 1988 cum laude gepromoveerd aan de RU Leiden. Zij is sinds 2012 directeur van Nictiz, expertisecentrum voor standaarden en eHealth. Nictiz wordt door de overheid gefinancierd om het zorgveld te ondersteunen bij effectief gebruik van ICT en eHealth. Nictiz helpt bij de ontwikkeling en gebruik van informatiestandaarden. Daarnaast analyseert Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de zorg. Samen met Nivel produceert Nictiz de jaarlijkse eHealth monitor voor de overheid. Nictiz werkt nauw samen met de UMC’s in het programma Registratie aan de bron.

Voordat zij directeur werd van Nictiz, heeft Lies directeursfuncties gehad bij het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen), de accreditatieorganisatie voor het hoger onderwijs NVAO en STIVORO, het landelijke expertisecentrum voor tabaksontmoediging.