Drs. Jan-Jaap Visser

Stuurgroeplid

Radioloog | CMIO Erasmus MC

Jan-Jaap Visser

Jan-Jaap Visser (1981) heeft geneeskunde en economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is opgeleid tot radioloog in het Erasmus MC en het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Naast klinische werkzaamheden heeft hij zich onder andere beziggehouden met de kwaliteit en ICT-ontwikkelingen binnen de radiologie. Hij is zowel nationaal als internationaal actief in diverse commissies en werkgroepen op dit terrein.

Visser gelooft in verbetering van de zorg door inzet van technologie en innovatie. In zijn rol als CMIO wil hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Technische UMC dat het Erasmus MC en de TU Delft willen vormen. Met  zijn klinische én ICT- ervaring zal hij de belangrijke brugfunctie vervullen tussen ICT en de zorg en zo zorgen dat de patiënt bij al deze ontwikkelingen centraal blijft staan.