Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw

Stuurgroeplid

Professor psychosociale oncologie

Irma Verdonck-de Leeuw

Irma Verdonck (1963) is psycholoog, logopedist en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en AmsterdamUMC, locatie VUmc. Ze  leidt de onderzoeksgroep Psychosociale oncologie  (www.samenlevenmetkanker.nl ) met vier onderzoeksprogramma’s.  In Meten is weten worden nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd. In Kwaliteit van leven in kaart wordt de kwaliteit van leven van specifieke groepen patiënten onderzocht, in relatie tot overleven. Een voorbeeld is de prospectieve cohort studie NET-QUBIC (www.kubusproject.nl). OncoNavigator omvat projecten die zich richten op het monitoren van kwaliteit van leven in de klinische praktijk. In Innovatieve interventies worden nieuwe vormen van begeleidende zorg ontwikkeld, inclusief zelfmanagement en eHealth, en onderzocht op (kosten-)effectiviteit. Een voorbeeld is www.oncokompas.nl. Een belangrijk doel is om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk, waarbij implementatieonderzoek weer kan leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen. Daarmee is de ontwikkelcyclus van wetenschappelijk onderbouwde innovatie rond.