Drs. Hyleco Nauta

Plv stuurgroeplid

Director eHealth Innovation

Hyleco Nauta

Hyleco Nauta leidt samen met Wouter van Solinge het e-Health Innovatie en Applied Data Analytics programma van het UMC Utrecht. Dit programma realiseert zorgvernieuwing met meer zelfsturing door de patiënt en het bieden van ‘just-in-time’ zorg wanneer dat nodig is; het programma omvat tevens een aantal pilots voor meer persoonsgerichte zorg m.b.t. Data Analytics.

Eerder was Hyleco eindverantwoordelijk voor IT en heeft met zijn team de digitale transformatie van het UMC Utrecht gerealiseerd. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg, informatie technologie en de commerciële sector, o.a. adviseur van grote organisaties en directie-lid van een start-up.