Ing. Erik Zwarter

Plv stuurgroeplid

Informatie manager

Erik Zwarter

Erik Zwarter is informatie manager eHealth, transmurale zorg en AIDC en is ruim 13 jaar werkzaam binnen Erasmus MC in verschillende rollen. Hij heeft een praktische instelling waarbij het operationaliseren van strategisch naar tactische doelen centraal staat. Hij is als netwerker in staat buiten- met binnenwereld te verbinden en de innovatie vorm te geven. Hij is een teamplayer die graag collega’s aanstuurt en stimuleert tot resultaten vanuit een integrale visie (people, proces & technology). Binnen het Erasmus MC heeft Erik vormgegeven aan meerdere innovatieve ontwikkelingen zoals automatische identificatie en barcodering voor de patiëntveiligheid en de eHealth portfolio, waaronder patiëntenportaal, app’s ontwikkeling, zorginformatiebouwstenen NFU en digitale uitwisseling tussen zorginstellingen op basis van internationale standaarden IHE.