Drs. Mark Janssen

Lid Raad van Bestuur Radboud UMC | CFO

Drs. Mark Janssen

Bestuurlijk verantwoordelijke NFU-Citrien

Mark Janssen is sinds 15 maart 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC. Zijn aandachtsgebieden zijn financiën, financiële bedrijfsvoering, ICT en bouw. Hiervoor was Mark Janssen lid van de Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland en daarvoor voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zonnehuisgroep in Vlaardingen.