Dr. Dirk Ubbink

Projectleider

Principal Investigator

Dirk Ubbink

Dirk Ubbink is Principal Investigator van de afdeling Chirurgie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Als arts en klinisch epidemioloog is hij betrokken bij het onderwijs in evidence-based practice en gedeelde besluitvorming. Hij begeleidt diverse promovendi bij het onderzoek op het gebied van gedeelde besluitvorming en het ontwikkelen van beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor diverse chirurgische en niet-chirurgische aandoeningen. Hij is tevens voorzitter van de AMC-werkgroep Gedeelde Besluitvorming, die ziekenhuis-breed onderzoek, onderwijs en implementatie behartigt van gedeelde besluitvorming. Ten slotte beheert hij de website www.deelkunde.nl.