Dr. Debora van Dam

Programmamanager

Programmamanager

Debora van Dam

Debora van Dam is cum laude afgestudeerd in de richting van klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft zij gewerkt als selectiepsycholoog bij de Politie Academie en als behandelaar en onderzoeker binnen de verslavingszorg. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp “posttraumatische stressstoornis en problematisch middelengebruik”. Uit interesse naar de combinatie tussen ICT en zorg, is zij na haar promotie aan de slag gegaan als specialist inrichting en coördinator binnen programma EVA (één EPD voor VUMC en AMC). In haar huidige functie van programmamanager (NFU Citrienfonds programma e-Health) heeft zij een verbindende rol en spilfunctie, waarbij zij zich bezig houdt met de operationele en inhoudelijke kant van het programma. Daarnaast werkt zij als psycholoog/ behandelaar bij een instelling voor verslavingszorg.