Nieuwsbrief van het Citrienprogramma e-health
Citrienprogramma e-health
De juiste zorg maak je samen
 

Beste *|FNAME|*,

Hierbij sturen wij de zomernieuwsbrief van 2022.

In deze nieuwsbrief  besteden we onder andere aandacht aan twee recent gepubliceerde artikelen met een ‘programma tintje’.  Zo is onlangs een artikel BMJ open gepubliceerd waarin de helpende en belemmerende factoren staan beschreven voor de opschaling van telemonitoringsprojecten. Projectleider Harm Gijsbers, plaatsvervangend stuurgroeplid Tom van de Belt en ondergetekende waren betrokken bij dit overzichtsartikel dat inhoudelijk veel raakvlakken heeft met ons programma.

Het tweede artikel grijpt terug op één van de projecten uit Citrien-1, MyHeartCounts. Hierin worden de kosten en baten in beeld gebracht van telemonitoring bij patiënten  met een acuut myocardinfarct. Er zijn aanwijzingen dat deze toepassing bij deze patiënten  populatie kosteneffectief is.

Citrienprogramma e-health heeft vele samenwerkingsverbanden. In deze nieuwsbrief wordt het tastbare resultaat van de samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland gedeeld: de leidraad voor applicaties en algoritmes in de zorg, waarin onze stuurgroepleden een actieve bijdrage hebben geleverd. 

Tot slot willen we graag het Citrien Impact Festival onder de aandacht brengen. Het Citrienfonds is een motor van zorginnovaties in Nederland. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een landelijke beweging waar bijna alle zorgpartijen van Nederland aan meedoen. Samen brengen we innovaties in beweging. Ontdek onze impact op 13 oktober 2022. Houd onze website in de gaten voor de inschrijving! 

Met vriendelijke groet,

Marlies Schijven

Programmaleider Citrienprogramma e-health

De juiste zorg maak je samen